Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт ООД София

Професионални счетоводни услуги и правни услуги

Ние сме счетоводна къща с основен предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, консултантска дейност в областта на данъчното, счетоводното, търговското и трудовото законодателство, регистрация и пререгистрация на фирми и др. Имаме богат опит в предлаганите от нас счетоводни услуги и правни услуги.

Счетоводни услуги

Бизнесгруп консулт осигурява широк кръг от комплексни счетоводни услуги с цел ефективно разрешаване на бизнес проблемите на своите клиенти.

Осъществяваните от счетоводна къща Бизнесгруп Консулт ООД счетоводни услуги Ви гарантират сигурност, надежност и коректност. Ние ценим Вашето време и гарантираме сигурността на Вашата информация.

В цената на предлаганите от нас счетоводни услуги и счетоводното обслужване се включва извършването на социалното и здравно осигуряване на всички работници и служители, включително работещите без трудово правоотношение и самоосигуряващи се лица във фирмата, ежемесечно изчисляване и внасяне на дължимите социални и здравни осигуровки към бюджета по фондовете на ДОО, ГВРС, ЗО, ДЗПО;

Данъчни консултации

Финансово-счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага на своите клиенти професионални финансово-счетоводни и правни услуги във връзка с разбирането за необходимостта и ползата от данъчно планиране, оптимизиране на данъчното облагане, анализ и оценка на данъчните ефекти върху дейността на търговските дружества и физически лица. Данъчни консултации в зависимост от индивидуалните особености на бизнеса на клиента. Решения на данъчни казуси.

Предлагаме данъчни консултации на абонаментен принцип, при което клиента винаги получава актуална информация относно последните изменения в данъчното облагане и мерките, които трябва да предприеме в резултат на промяната в данъчното законодателство на Република България.