професионални счетоводни услуги и правни услуги
счетоводни услуги и правни услуги

Новини и статии

schetovodni ulsugi novini Годишно счетоводно приключване

schetovodni ulsugi novini Годишен финансов отчет

schetovodni ulsugi novini Регистрация на фирми по ДДС

schetovodni ulsugi novini Особености при регистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас юридическа форма при регистрация на фирма

schetovodni ulsugi novini Пререгистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Как да определим ползата от получаваните от нас счетоводни услуги

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас форма на счетоводно обслужване

schetovodni ulsugi novini Виж всички новини и статии ...

Финансово счетоводен анализ

Финансово счетоводния анализ на фирмата се осъществява на базата на комплекс от показатели, характеризиращи финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на фирмата.


Финансово-счетоводна къща БИЗНЕСГРУП КОНСУЛТ ООД предоставя на своите клиенти разнообразни услуги в областта на финансово счетоводния анализ и изработване на комплекс от показатели, които ще подпомогнат структурите на фирменото управление от ръководителите на всички нива във фирмата и за специфичните нужди на конкретната бизнес дейност.


Може да се прилага самостоятелно, като надстройка на финансовото счетоводство, или като елемент на управленското счетоводство.

Финансово счетоводен анализ на фирма се прави, за да се установят и изследват значими съотношения и тенденции, да се определят посоките на развитие, както и факторите, които ги обуславят, на базата на съпоставка на счетоводна и друга информация, и на тази основа да се подпомогне вземането на оптимални управленски решения.

При осъществяване на финансово счетоводния анализ се анализират конкретни показатели като нетни активи, нетен оборотен капитал, показатели за рентабилност, показатели за динамика, показатели за структура, показатели за ефективност, показатели за ликвидност, показатели за обръщаемост на материалните запаси, показатели за финансова автономност, показатели за събиране на вземанията, показатели за погасяване на задълженията и др.

На базата на оценката на информацията от тези показатели се правят изводи за състоянието на дейността на фирмата и предписания за повишаване на ефективността от бизес процесите.

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт София извършва вътрешен и външен финансово счетоводен анализ на фирми, за нуждите на части или корпоративни клиенти и инвеститори. Обадете ни се, за да дискутираме и определим Вашите информационни потребности и на тази основа да приложим съвременна методика за финансово счетоводен анализ за оптимизиране на резултатите от Вашата фирмена дейност.


Вашите въпроси относно предлаганите от нас услуги в областта на финансово счетоводния анализ, можете да отправите на нашия телефон за директна връзка или по e-mail:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bg