професионални счетоводни услуги и правни услуги
счетоводни услуги и правни услуги

Новини и статии

schetovodni ulsugi novini Годишно счетоводно приключване

schetovodni ulsugi novini Годишен финансов отчет

schetovodni ulsugi novini Регистрация на фирми по ДДС

schetovodni ulsugi novini Особености при регистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас юридическа форма при регистрация на фирма

schetovodni ulsugi novini Пререгистрация на фирми

schetovodni ulsugi novini Как да определим ползата от получаваните от нас счетоводни услуги

schetovodni ulsugi novini Коя е най-подходящата за нас форма на счетоводно обслужване

schetovodni ulsugi novini Виж всички новини и статии ...

Регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС). Регистрация по ДДС (ЗДДС)

Регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) съгласно българското законодателство. Регистрация по ДДС (ЗДДС) на цени по договаряне.


Финансово-счетоводна къща БИЗНЕСГРУП КОНСУЛТ ООД предлага на своите клиенти професионални услуги по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) и счетоводно отчитане на регистрираните по ДДС (ЗДДС) фирми. На нашите висококвалифицирани специалисти можете да разчитате по всички въпроси във връзка с Вашата регистрация по ДДС (ЗДДС).


Процесът по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му. В тези нормативни документи се посочва кои фирми подлежат на регистрация по ДДС (ЗДДС) и кои не, какви са процедурите по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) и какви са задълженията на регистрираните по ДДС (ЗДДС)фирми.

Изхождайки от текстовете в Закона за ДДС и правилника за приложението му, можем да разделим процеса по регистрация на фирми по ДДС на следните етапи:

schetovodni ulsugi novini Проверка за наличие на условията за регистрация на фирма по ДДС

schetovodni ulsugi novini Попълване на необходимия пакет с документи

schetovodni ulsugi novini Подаване на документите за регистрация на фирма по ДДС пред съответните държавни органи.

След като процесът по регистрация на фирми по ДДС е приключил, при осъществяване на продажбите на своите продукти и услуги регистрираната по ДДС фирма начислява ДДС независимо дали издава фактура на регистрирано или нерегистрирано по ДДС (ЗДДС) лице. Издадените фактури за продажбите се описват в дневник на продажбите по ДДС.

Всички получени фактури за покупките и направените разходи от регистрираните по ДДС фирми се описват в дневник на покупките по ДДС.

Съответните стойности от дневника на покупките по ДДС и дневника на продажбите по ДДС се описват в справка-декларация по ДДС, където се определя размерът на данъчния кредит или дължимия ДДС за внасяне в бюджета.

Ако желаете да направите регистрация по ДДС на Вашата фирма или се нуждаете от консултации във връзка с възникнали по ДДС (ЗДДС) въпроси, не се колебайте да ни се обадите. Ние ще Ви помогнем да изберете най-изгодното за Вас решение.

Ние ще Ви окажем необходимото съдействие и ще отговорим на всички Ваши въпроси.


За директна връзка и запитвания:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bgУслуги за фирми, регистрирани по ДДС:

schetovodni ulsugi novini абонаменто счетоводно обслужване на регистрирани по ДДС (ЗДДС) фирми

schetovodni ulsugi novini еднократни консултации по ДДС казуси

schetovodni ulsugi novini регистрация на фирми по ДДС

schetovodni ulsugi novini дерегистрация на фирми по ДДС

schetovodni ulsugi novini съставяне на справка-декларация по ДДС и определяне (изчисляване) размера на данъчния кредит или ДДС за внасяне (дължимия ДДС към бюджета)

schetovodni ulsugi novini данъчни консултации по ДДС

schetovodni ulsugi novini помощ при документалното оформяне на кореспонденцията с данъчната администрация във връзка с конкретни ДДС казуси (казуси по ДДС)

schetovodni ulsugi novini информиране за новостите по ДДС за регистрирани по ДДС фирми


За директна връзка и запитвания:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bgРегистрация по ДДС

Най- общо всяка фирма има две възможности за регистрация по ДДС (ЗДДС).

Първата е доброволна регистрация на база чл. 100, ал.1 от ЗДДС, а втората е на база оборот, който трябва да надхвърли 50 000лв. за последните 12 месеца (чл.96, ал.1 от ЗДДС) В този случай трябва да се подаде заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от датата на достигане на горепосочения оборот оборота.За да се присъпи към регистрация по ЗДДС е необходимо да се подаде заявление по образец.

Но нека подчертаем, че гореизложените хипотези са само един от вариянтите за регистрация по ЗДДС, останалите случай на регистрация са подробно описани в закона.

Физическите лица, които за последните 12 месеца имат доходи над 50 000лв. от независима икономическа дейност, осъществявана от тях също подлежат на регистрация по ЗДДС .


За директна връзка и запитвания:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bg