0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Цени на счетоводство

СЧЕТОВОДСТВО - ЦЕНИ

Цените на счетоводните услуги, които предлагаме се разделят, според вида на ангажимента ни, на периодични и еднократни. В зависимост от това се определят и цените за счетоводство и консултации. Те включват абонаментна месечна цена за периодичните счетоводни услуги и еднократно заплащане за услугите, свързани с лимитиран във времето наш ангажимент. Седалището на фирмата е в София.


Услугите с абонаментна цена са свързани с периодичната поддръжка на счетоводството на фирмата. Повече за принципите на тяхното ценообразуване можете да научите


Основните услуги с еднократно заплащане са:
-    Годишни счетоводни приключвания
-    Данъчни и осигурителни консултации
-    Регистрация на фирми

Комплексни услуги
Цените, които предлагаме, могат да включват извършване на комплексна услуга за започване, осъществяване и прекратяване на вашия бизнес. Това означава, че ние можем да регистрираме вашата фирма в търговския регистър или в окръжния съд, а след това в регистър БУЛСТАТ ( за юридически лица с нестопанска цел, дружества по ЗЗД, политически партии и други), ако е необходимо да извършим регистрация по ЗДДС и ЗАДСкл, след което да се погрижим за счетоводството на вашата фирма. Но това не е всичко. В случай, че са необходими промени за фирмата ви, касаещи собствеността, капитала, управлението, предмета на дейност, името, адреса или извършването на ликвидацията и и заличаването и от търговския регистър, ние сме на ваше разположение.  При проблеми с НАП можем да изразим компетентно мнение по конкретния казус и ви окажем навременна помощ.